Jakikolwiek przedmiot można wykonać z bezwzględną dokładnością jedynie przypadkowo. Na ogół bowiem przedmioty są wykonywane z pewnym bardziej lub mniej ograniczonym błędem. Innymi słowy, przy produkcji musi się dopuścić pewne tolerancje, których wielkość zależy od wymaganej dokładności wykonania. Zakresy dokładności wykonania są ujęte w klasach dokładności. Wybór odpowiedniej klasy dokładności zależy od warunków, w jakich dany element będzie pracował.

Przy kołach zębatych takimi warunkami mogą być:
1) prędkość obwodowa,
2) wymagana cichobieżność,
3) dokładność i niezmienność przenoszenia ruchu obrotowego.

Z pierwszym i drugim przypadkiem spotykamy się w przekładniach przenoszących na ogół dość znaczne moce. Gdy mamy przy tym do czynienia z dużymi prędkościami obwodowymi, najmniejsza niedokładność wykonania uzębienia jest powodem powstawania zarówno znacznych nadwyżek dynamicznych zmniejszających wytrzymałość koła zębatego, jak również znacznych hałasów bardzo nieprzyjemnych dla ucha.

Trzeci przypadek może powstać w mechanizmach podziałowych lub mechanizmach precyzyjnych. W tym wypadku koła zębate muszą być wykonane z największą starannością zapewniającą najwyższą dokładność przenoszenia ruchu obrotowego.

Ustalenie klas dokładności wykonania wraz z odpowiednimi tolerancjami jest potrzebne w celu ułatwienia porozumienia między konstruktorem i technologiem opracowującym plan operacyjny. Z drugiej strony przez określenie klasy dokładności unika się nieporozumień po^. między wytwórcą i odbiorcą.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty