Do pomiaru podziałki można użyć przyrządu. Aby można było dokonać pomiaru podziałki, przesuwamy suport z mechanizmami pomiarowymi tak, aby nóżka pomiarowa 1 dotknęła boku zęba ślimaka i odczytujemy wskazania czujnika 10. Jednocześnie wkładamy stos płytek wzorcowych między śrubę zderzakową 6 i nóżkę czujnika 9, osadzonego w listwie 8 zamocowanej na prowadnicach. Odczyt wskazania czujnika 9 również rejestrujemy.

Zmniejszywszy lub zwiększywszy długość stosu płytek wzorcowych o podziałkę ślimaka, dosuwamy tuleję 3 ku ślimakowi tak, aby wskazanie czujnika 10 było takie samo jak poprzednio. Wówczas na czujniku 9 odczytamy wielkość błędu podziałki.

Do pomiaru podziałki można również użyć przyrządu o konstrukcji zbliżonej do przyrządu. W każdym z tych wypadków używamy przyrządów pomiarowych stałych, a nie ręcznych. Pamiętać bowiem musimy, że pomiar powinien być przeprowadzony ściśle równolegle do osi ślimaka.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty