Przebieg sprawdzania obrobionych kół zębatych jest podobny do> sprawdzania walcowych kół zębatych. Składają się na nie:
1. Pomiary wstępne (oględziny oraz pomiary stożka wierzchołkowego, kąta stożka czołowego i wysokości zęba).
2. Pomiar grubości zęba.
3. Sprawdzanie bicia uzębienia.
4. Sprawdzanie prawidłowości zarysu boku zęba.
5. Sprawdzanie dokładności podziałek.
6. Sprawdzanie współpracy (zazębienia, dolegania zębów, cicho-bieżności).

Odnośnie oględzin boków zębów, dna wrębów oraz załamania krawędzi wierzchołkowych i czołowych, obowiązują te same uwagi, co w walcowych kołach zębatych.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty