Uzyskane z obydwu przyrządów wykresy mają jednakową postać; są one odwzorowaniem zarysu mierzonego boku zęba. Ewolwentom AA i BB odpowiadają na wykresie linie proste AA i BB poprowadzone równolegle do linii kontrolnej, którą kreślimy piórkiem przyrządu, zanim końcówka dźwigni pomiarowej dotknie boku zęba. Linie AA i BB dotykają wykresu w granicach zakresu pomiarowego, a mianowicie w punktach F i G. Odległość tych linii od siebie oznaczono przez, która obejmuje zarówno błąd koła zasadniczego, jak również błąd zarysu.

Wielkość błędu prawidłowości ewolwenty (koła zasadniczego) możemy określić z ukośnego położenia linii CC do linii kontrolnej na wykresie.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty