Najczęściej spotykanym w warsztacie przyrządem do pomiaru grubości zęba jest suwmiarka modułowa lub mikrometr modułowy.

Zasada pomiaru grubości zęba suwmiarką modułową polega na tym, że ostrą krawędź szczęki 1 korpusu suwmiarki 4 wspieramy na aębie, a z drugiej strony dosuwamy szczękę ruchomą 2, zaopatrzoną w podziałkę noniuszową 3. Aby krawędzie szczęk dotykały boków zęba na odpowiednim okręgu, dosuwamy na wymaganą głębokość suwak 9 związany na stałe ze strzemiączkiem 10 zaopatrzonym w podziałkę noniuszową.

Dokładne ustawienie suwmiarki modułowej odbywa się w sposób następujący. Po zgrubnym przesunięciu szczęki 2, względnie suwaka 9 (przy czym przesuwają się jednocześnie strzemiączka pomocnicze ze śrubkami 5 i 11) zaciskamy śrubki 5 i 11; przy pomocy nakrętek 6 i 12, ustawiamy ostatecznie suwak, po czym zaciskamy strzemiączko główne lub szczękę 2 za pomocą śrubek 8 lub 23.

Dokładność pomiarów wykonywanych tymi przyrządami wynosi 0,02 mm.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty