Przekładnie o uzębieniu ewolwentowym teoretycznie zapewniają stałość przełożenia. W rzeczywistości jednak, ze względu na nieuniknione błędy wykonawcze przekładni, występują pewne wahania przełożenia. Nie mogą one przekroczyć wartości dopuszczalnych dla danego zastosowania przekładni. Aby to zagwarantować, zabiega się o żądaną dokładność kół zębatych i przekładni.

Przez dokładność koła zębatego należy rozumieć stopień zgodności parametrów wykonanego koła z ich wartościami teoretycznymi. Dokładność wykonania określa się przez przyjęcie klasy dokładności, z której wynikają odchyłki elementarne wykonania kół. Odchyłki elementarne interesują wykonawcę kół. Dopiero bowiem stwierdzenie, że w wykonanych kołach nie zostały przekroczone dopuszczalne odchyłki, pozwala uznać koła za dobre. Użytkownika przekładni zaś interesują nie odchyłki elementarne, lecz wynikające z nich odchyłki współpracy zwane kompleksowymi. One to bowiem wskazują na odchyłki parametrów funkcjonalnych przekładni, za które uważa się: dokładność kinematyczną, płynność pracy, przyleganie zębów i luz boczny.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty