Koła o zębach śrubowych do poprawnej współpracy wymagają równości normalnego modułu m i normalnego kąta zarysu a. Kąt pochylenia linii zęba b może być we współpracujących kołach dowolny.

Tak więc dobierając odpowiednio kąty pochylenia zębów można zrealizować przekładnię o osiach kół nie przecinających się i nie leżących w jednej płaszczyźnie. Wymiary kół tej przekładni oblicza się według zależności.

Omawiana przekładnia ze względu na złe przyleganie zębów nadaje się jedynie do przenoszenia małych obciążeń. Ma przy tym sprawność mniejszą niż przekładnia o osiach równoległych, gdyż występuje tu poślizg wzdłuż linii zębów. Na skutek tego poślizgu przekładnia ta może przenosić napęd przy ograniczonych wartościach kątów pochylenia zębów.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty