Z zastosowania przekładni zbudowanych z kół zębatych o zębach śrubowych wynikają następujące korzyści:

1) praca takiej przekładni jest bardziej płynna niż przekładni o zębach prostych. Wynika to z większej wartości wskaźnika zazębienia. Ząb bowiem nie wchodzi w przypór całą szerokością, lecz stopniowo, a więc w tych przekładniach wskaźnik zazębienia powiększa się o tzw. wskaźnik poskokowy gdzie b jest szerokością wieńca koła zębatego,

2) zęby śrubowe kół są bardziej wytrzymałe niż zęby proste,

3) można wykonać zębniki o mniejszej liczbie zębów niż w przypadku zębników o zębach prostych; wynika to z mniejszej granicznej liczby zębów wynoszącej:

Oprócz wspomnianych wyżej korzyści z zastosowania przekładni zbudowanych z kół o zębach śrubowych wynikają również pewne niedogodności:

1) koła o zębach śrubowych, szczególnie dokładne, jest trudniej wykonać niż koła o zębach prostych,

2) podczas przenoszenia obciążenia występuje w przekładni składowa wzdłużna siły międzyzębnej powodująca obciążenie wzdłużne łożysk.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty