Już z samego charakteru pracy kół zębatych wynika, że w przekładniach zębatych może występować jedynie pasowanie luźne, tzn. że w każdym wypadku musi występować luz obwodowy, aby nie nastąpiło zakleszczenie zębów, które może być spowodowane:
1) rozszerzeniem się cieplnym kół nagrzewających się podczas pracy,
2) nieuniknionymi błędami wykonania uzębienia,
3) trudnościami utrzymania ściśle teoretycznej odległości osi w skrzynkach, w które są wbudowane koła.

Z tych rozważań wynika, że luz powinien być tym większy, im większa jest możliwość podwyższenia temperatury wewnątrz przekładni, a więc gdy przekładnia przenosi dużą moc przy wyższych prędkościach obwodowych.

W każdej klasie dokładności wg norm niemieckich są przewidziane odchyłki na grubości zęba stanowiące o luzie obwodowym. Pola tolerancyjne grubości zęba mogą być rozmaicie rozmieszczone względem teoretycznego zarysu zęba. Położenia tego pola tolerancyjnego są oznaczane małymi literami alfabetu łacińskiego (podobnie jak to występuje w międzynarodowym układzie tolerancyj śred nic). Litera h oznacza przy tym położenie pola tolerancyjnego, które stwarza praktycznie warunki pracy przekładni bez luzu obwodowego.

Wielkość luzu, jaki występuje podczas pracy, zależy nie tylko od tego, jakie położenie pola tolerancyjnego zostanie wybrane przez konstruktora, lecz jeszcze od dokładności wykonania odległości osi w skrzynce


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty