Zęby kola ślimakowego muszą dolegać do zwojów ślimaka nie na całej powierzchni zęba koła ślimakowego, lecz tylko po stronie wyjściowej wieńca. Chodzi tutaj bowiem o stworzenie klina olejowego, dzięki któremu występuje tarcie płynne zamiast suchego lub półsuchego; tarcie płynne zabezpiecza powierzchnie przed zużywaniem, zwłaszcza przy dużych prędkościach poślizgowych i dużych obciążeniach. Ślady dolegania przedstawione są więc niekorzystne lub wprost niedopuszczalne, gdyż uniemożliwiają stworzenie klina olejowego.

W celu uzyskania odpowiedniego śladu dolegania należy podczas sprawdzania przesuwać koło ślimakowe wzdłuż jego osi i z tego powodu trzpień, na którym osadza się koło ślimakowe, powinien umożliwiać to przesuwanie.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty