Pomiar koła ślimakowego przeprowadza się w taki sam, sposób jak pomiar walcowego kola zębatego o zębach śrubowych. Różnica polega jedynie na tym, że nie wszystkie metody pomiarowe można tutaj zastosować. Przyczyną tego jest wklęsły kształt wieńca zębatego1, a stąd wchodzą w grę jedynie niektóre metody pomiarowe.

1. Pomiar grubości zęba
Grubość zęba można zmierzyć przy użyciu suwmiarki lub kulki zamiast wałków pomiarowych. Nie można natomiast zastosować pomiaru przez kilka zębów. Przy pomiarach tych pamiętać jeszcze musimy, że grubość zęba mierzymy prostopadle do linii zęba, a więc podobnie jak w ślimaku.

Przy mierzeniu grubości zęba suwmiarką modułową należy obliczyć wymiar po cięciwie wg wzorów.

Przy użyciu kulki do pomiaru grubości zęba należy postąpić tak samo, jak przy pomiarze walcowego kola o zębach śrubowych, jedynie z tą różnicą, że średnica kulki powinna być odpowiednio mniejsza i stykać się z bokami wrębu w linii prostopadłej do linii zęba. Obliczoną więc na podstawie wzoru [53] średnicę kulki należy pomnożyć przez cos y.
Pomiar grubości zęba (szerokości wrębu) przy użyciu kulki nie może się odbywać w miejscu dowolnym między czołami koła ślimakowego Kulka musi się bowiem stykać z bokami zębów dokładnie w połowie szerokości wieńca zębatego, a więc w miejscu gdzie koło ślimakowe ma najmniejsze wymiary średnicowe. Z tego1 powodu do tego pomiaru należy użyć przyrządu pomiarowego stałego w rodzaju przyrządu z tą tylko różnicą, że koło ślimakowe musi być osadzone na wrzecionie o poziomej osi. Koło ślimakowe musi być przy tym dosu-nięte do czoła kołnierza wrzeciona lub wymiennej tulei odległościowej w takiej odległości, aby kulka pomiarowa znalazła się dokładnie nad środkiem wieńca koła ślimakowego.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty