Poza opisanymi przyrządami do sprawdzania współpracy służą jeszcze specjalne maszyny, które jednocześnie służą do sprawdzania ciehobieżności przekładni. Ten pomiar jest jeszcze ważniejszy od sprawdzania dolegania, a przy tym znacznie szybciej można ustalić, czy dana przekładnia nadaje się do montażu oraz jakie wzajemne położenia mają zajmować koła. Przez obserwację śladów dolegania łatwo można dojść do właściwego^ ustawienia kół, aby uzyskać wymaganą cichobieżność.

Sprawdzanie ciehobież noś ci odbywa się przy szybkich obrotach, przy czym przez przyhamowanie można spowodować znaczne obciążenie. Odbiór kół odbywa się więc w wielkim przybliżeniu w warunkach, w jakich będą pracowały koła po wmontowaniu w mechanizm, dla którego' są przeznaczone.

Podczas sprawdzania cichobieżności można, podobnie jak podczas sprawdzania przekładni walcowej, ustalić słuchowo przyczynę hałasów. Wszelkie więc uwagi, podane przy omawianiu przyczyn hałasów w walcowej przekładni są i tutaj istotne.

Należy jednak nadmienić, że niejednokrotnie do sprawdzania cichobieżności używa się maszyn, na których przeprowadza się docieranie kół w celu polepszenia warunków współpracy. Jedną z takich maszyn służących jednocześnie do docierania i sprawdzania cichobieżności.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty