Skorośmy ustalili zarówno odpowiednią wysokość zęba, jak również grubość, przystępujemy z kolei do sprawdzenia zarysu zęba oraz prawidłowości jego linii. Sprawa ta przedstawia się inaczej gdy zęby są proste, a inaczej gdy są łukowe (co wynika z charakteru obróbki). W obydwu jednak wypadkach należy pokryć jedno z kół (korzystniej kolo duże) rzadką farbą olejną, np. minią z olejem maszynowym. Przez przetoczenie odręczne uwidocznią się w miejscach styku zębów gołe miejsca. Rozpatrując powstałe ślady należy zwrócić oddzielnie uwagę na ślady przebiegające wzdłuż wysokości zęba i oddzielnie wzdłuż linii zęba (wzdłuż szerokości wieńca).


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty