Jak uprzednio wspomniano, podstawowym warunkiem powstania prawidłowego uzębienia w stożkowym kole zębatym jest przetoczenie się jego po płaszczyźnie tocznej. Z tego powodu przyrząd do sprawdzania prawidłowości zarysu boku zęba musi być zaopatrzony w pionowy tor toczny, po którym przetaczać się będzie stożek toczny. Na osi tego stożka tocznego jest zamocowane sprawdzane koło zębate. Do boku zęba tego koła dotyka nóżka pomiarowa. Wierzchołki obydwu stożków muszą pokrywać się ze środkiem obrotu toru tocznego, po którym przetacza się stożek toczny.

Głowica pomiarowa 2 jest osadzona w przesuwnych saniach pionowych 3, których prowadnice 20 stanowią belki pionowe osadzone na ramie 1. Rama 1 opiera się poprzez rolki 4 o tarczę 5 i jest dociskana za pomocą sprężyn 7 działających na dźwignie 6. Na tarczy 5 znajduje się liniał 8, który można skręcać o kąt ak. Tarcza 5 jest wodzona w rowku 11 skrętnej (pod nominalnym kątem przyporu ao sprawdzanego koła) tarczy 12. Do liniału 8 dotyka rolka 10 osadzona w saniach 9, do których zamocowane są cięgna 16 nawinięte na pierścień 15. Z pierścieniem tym jest połączona rama 17, w której na wspólnej osi osadzone są sprawdzane koła 18 oraz stożek toczny 19. Środek O stanowi wierzchołek stożka tocznego 19 i jednocześnie sprawdzanego koła stożkowego 18, a ponadto środek obrotu pierścienia 15 i środek toru tocznego 14.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty