Przyczyny bicia są takie same, jak przy walcowych kołach zębatych.

Pomiaru bicia uzębienia możemy dokonywać sposobami podobnymi jak przy kołach walcowych. Jeden ze sposobów. Sprawdzane koło 4 osadzamy na trzpieniu 3 i wkładamy między kły przystawki kłowej, złożonej z podstawy 1 i dwóch koników 2. We wręby koła, prostopadle do> powierzchni stożka podziałowego, wkładamy kulistą końcówkę 5 nóżki czujnika 7, osadzonego na stałe w podstawce 6. Wkładając kolejno końcówkę nóżki 5 we wręby koła, odczytujemy największe i najmniejsze wychylenie wskazówki czujnika. Można oczywiście użyć do tego celu również i innych przyrządów opartych na tych samych zasadach, jak do sprawdzania bicia uzębienia w walcowych kołach zębatych. Ponieważ jednak każde dokładniejsze' koło jest sprawdzane na współpracę z kołem wzorcowym, przeto' przy omawianiu tego pomiaru poruszymy również sprawę bicia uzębienia.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty