Przyrządy pomiarowe oparte na opisanej zasadzie działania mają ograniczony zakres zastosowania do maksymalnej średnicy kół ok. 500 mm.

Do sprawdzania większych kół należy stosować inne przyrządy nakładane na koła.
Na drążku 1 (o regulowanej długości) jest osadzona rolka 4 w ten sposób, aby znalazła się dokładnie na okręgu koła zasadniczego. Na tym samym drążku 3 osadzone jest koło zębate 5 o tej samej średnicy podziałowej, co rolka 4 (i jest z nią sprzęgnięte), wskutek czego prędkości obwodowe rolki 4 i koła 5 są jednakowe. Z kołem 5 zazębia się zębatka nacięta na listwie 6, na której końcu jest osadzona aparatura pomiarowa złożona ze wspornika 7, dźwigni 8 i czujnika 9. Całość znajduje się na płycie 2, która wraz z rolką 4 i rolkami 3 ma możność obracania się około osi obrotu sprawdzanego koła.

Inny, bardziej złożony, lecz bardzo pomysłowy przyrząd. W tym wypadku wykorzystuje się otwór lub specjalne zatoczenie w pobliżu wieńca zębatego do osadzenia przyrządu i jego przetaczania podczas pomiaru. Przyrząd jest ustawiony na płycie 1, która wraz z prętami 7 rozpieranymi przez sprężyny, osadzona jest w wytoczeniu 6. Aby umożliwić łatwe i lekkie przetaczanie się aparatury po sprawdzanym kole, wspiera się ją na rolkach 3 i 4 oraz w otworze 6 na rolkach 5 i 8. Do podparcia opisanego urządzenia służy rozsuwana belka 2. Pomiar odbywa się przez przesuwanie za pomocą korbki 11, sań 10 wprawiających z jednej strony w ruch obrotowy całość urządzenia względem osi obrotu koła przez tarcie o rolkę 5, a z drugiej strony przez odpowiedni (niżej opisany) układ dźwigniowy przesuwający sanie pomiarowe 19 wraz z osadzoną na nich głowicą pomiarową z nóżką pomiarową 25.

Ponieważ średnica wytoczenia 6 jest dowolna, przeto ruch przesuw owy sań 19 musi być odpowiednio przyspieszony lub opóźniony względem przesuwu listwy 10, aby droga przesunięcia sań 14 odpowiadała kołu zasadniczemu sprawdzanego^ koła. W tym celu w ramieniu pionowym wspornika kątowego 9 osadzonego na płycie 1 jest zawieszona na czopie 17 dźwignia 16 z rowkami podłużnymi, w których z jednej strony przesuwać się może kamień 15 osadzony na czopie połączonym z przestawnymi saniami 13, a z drugiej strony przesuwać sią może kamień 18 osadzony na czopie połączonym z saniami 19.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty