Warunki konieczne do wyznaczenia wielkości błędów wykonania kół zębatych z odpowiednią dokładnością są następujące:
a) zarys boku zęba powinien być rzeczywiście ewolwentą odpowiadającą rozpatrywanemu kołu,
b) boki zębów muszą wykazywać dostateczną gładkość.

Jeżeli powstaną choćby drobne odstępstwa, wówczas przy rozpoczynaniu współpracy następnej pary zębów występują uderzenia, wywołujące nierównomierny bieg i obniżające trwałość przekładni. Błędy zarysu boku zęba wpływają również na dokładność pomiarów. Dlatego też sprawdzanie prawidłowości zarysu zęba jest niezmiernie ważne, zwłaszcza dla przekładni pracujących przy znacznych prędkościach oraz przenoszących duże siły, ponadto zaś w kołach szlifowanych i wzorcowych.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty