Pomiaru biicia uzębienia dokonuje się różnymi sposobami.
Sprawdzane koło 4 osadzamy na trapieniu 3 i wkładamy między kły przystawki kłowej, złożonej z podstawy 1 i dwóch koników 2. We wręby koła wkładamy wałek kontrolny 5 i mierzymy bicie uzębienia przy pomocy czujnika 7, zamocowanego w podstawce 6, przekręcając koło wraz z wałkiem 5. Wkładając kolejno wałek we wręby koła odczytujemy największe i najmniejsze wychylenie wskazówki czujnika; różnica między nimi jest miarą bicia.

Gdy koło ma duży otwór, a dorabianie trzpienia byłoby zbyt kosztowne. Przyrząd ten składa się z podstawy 1 ze wspornikiem pionowym 2, na którym jest zamocowany czop 3. Powyżej czopa jest zamocowany czujnik 5 w przesuwnych saniach pionowych 4. Sprawdzane koło 6 opiera się otworem na czopie 3, a we.wrąb pod nóżkę czujnika wkłada się wałek pomiarowy 7 i przekręca koło tak, aby wskazówka czujnika wskazała największe wychylenie.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty