Bicie uzębienia jest na ogól największym błędem występującym w kole; jest ono głównie wynikiem wadliwego zamocow.ania koła w uchwycie, jak 'też uchwytu na maszynie podczas nacinania zębów. Ponadto zaś na bicie uzębienia wpływa niedostateczny nadzór robotnika.

Należy jednak stwierdzić, że bicie uzębienia nie jest najgroźniejszym błędem, gdyż wywołuje wprawdzie hałasy oraz przyspieszenia i opóźnienia mas wirujących, lecz charakter hałasów i przyspieszeń jest pot wolnie wzrastający i malejący, a więc i wzrost sił dynamicznych z fym-związanych nie jest tak znaczny, aby należało się starać o bardzo wielkie zmniejszenie bicia. Byłoby to zresztą dość trudne do uzyskania podczas obróbki.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty