Walec dna wrębów ogranicza zęby od podstawy, średnica tego walca zależy więc od głębokości nacięcia zębów. Głębokość ta nie może być dowolna, bo od niej zależy, czy wierzchołek zęba koła współpracującego będzie miał możność swobodnego przejścia obok dna wrębów;
głębsze nacięcie zębów wprawdzie daje gwarancję, że luz wierzchołkowy będzie utrzymany, z drugiej jednak strony ząb staje się wyższy, przez co zwiększa się ramię momentu zginającego ząb, a tym samym ząb staje się mniej wytrzymały. Musi więc być zagwarantowany luz wierzchołkowy, nie za mały i nie za duży. Wielkość jego została ustalona w normach i określa ją wzór.

Na rysunkach wykonawczych przyjmuje się zazwyczaj wielkość luzu wierzchołkowego.

Podczas wykonywania (nacięcia lub szlifowania) wielkość luzu wierzchołkowego może być większa lub mniejsza od wartości rysunkowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że najmniejszy luz nie może być mniejszy niż, zaś największy luz na ogół nie większy niż.

Niejednokrotnie spotyka się koła, w których u dna wrębów występuje odsądzenie (schodek). Jest to oznaką, że obróbka była przeprowadzona w dwóch przejściach: zgrubnym i wykańczającym; podczas przejścia zgrubnego ząb zostaje nacięty na głębokość większą, a przy wykańczającym są obrabiane tylko boki zębów. W tym wypadku zgrubne przejście powinno dać luz.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty