Sprawdzanie obrobionych walcowych kół zębatych obejmuje:
1. Pomiary wstępne.
2. Pomiar grubości zęba.
3. Sprawdzanie podstawowych wielkości kola zębatego (bicia uzębienia, prawidłowości linii zęba, prawidłowości zarysu boku zęba, dokładności podziałek oraz ich równomierności, współpracy na przyrządach, dolegania zębów, cichobieżności).

Rozpatrując pomiary poszczególnych wielkości zadamy sobie pytania:
a) dlaczego należy przeprowadzić ten pomiar?
b) jak przeprowadzić pomiar, a więc: jakich użyć przyrządów pomiarowych, jak nimi się posługiwać, jakie mogą występować błędy pomiaru itp.?


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty