Jak już uprzednio wspomniano, przy metodzie dotykowej występuje zawsze nacisk w miejscu zetknięcia się końcówki pomiarowej z mierzonym przedmiotem. W tym przypadku możemy mieć do czynienia nie tylko z uginaniem się lub rozchylaniem elementów składowych narzędzia lub przedmiotu, lecz również ze sprężystymi odkształceniami powierzchniowymi w miejscu zetknięcia narzędzia z przedmiotem. Ponieważ ten ostatni problem ma szczególnie duże znaczenie, omówimy go bardziej szczegółowo.

Elementami stykającymi się najczęściej bywają: kula i płaszczyzna, dwa walce oraz walec i płaszczyzna.

a. Gdy stykają się ze sobą kula i płaszczyzna, wówczas wg wzorów Hertza.

b. Gdy stykają się ze sobą dwa walce

c. Gdy styka się walec z płaszczyzną

Z porównania tych wzorów widzimy, że najplytsze odkształcenie uzyskuje się pod tym samym obciążeniem przy zetknięciu walca z płaszczyzną, zaś najgłębsze odkształcenia powstaną przy zetknięciu kuli z płaszczyzną. Dochodzimy również do wniosku, że mniejsze odkształcenia powstaną wówczas, gdy moduł sprężystości E materiału elementów stykających się będzie miał dużą wartość. Wyciągamy stąd wniosek, że końcówki pomiarowe i inne elementy przyrządów pomiarowych, które stanowią podstawową część decydującą o poprawności pomiaru, powinny być wykonane ze stali. Do takich elementów należą np. rolki do pomiaru zarysu boku zęba lub rolki do sprawdzania jednostronnej współpracy kół zębatych.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty